plaintextco.in

┌────────────────────────────── Bitcoin (BTC) ───────────────────────────────┐
│    Price  $27,885     Mkt Cap $542,090,043,515      │
│   1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.5% │   ▂    ▁▄  ▂▆   ▄ ▁▁▁       ││
│  7d   2.9% │ ▃▇▆ █▇▂▂▅▃▁▅██▅▅▇▅██   █▇███▄▄▁     ││
│        │ ███▂████████████████ ▁▁▆▆████████▄▄▃▃▄▆▂▅▄▆││
│         │▆████████████████████▅██████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Ethereum (ETH) ──────────────────────────────┐
│        Price  $1,782.67    Mkt Cap $215,381,427,002      │
│        1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h   1.1% │ ▃▂      ▁      ▄▁▂▁▁       ││
│      7d   0.7% │▂██▆ ▂▁   ▅█▄▄▆▃▅▇   █████▂      ││
│            │████▄██▅▃▂▂ ▂████████  ▂▁██████▇▂ ▂▁ ▁▂ ▁▁▄││
│             │███████████▆█████████ ▅▅██████████▇██▇██▄███││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Tether (USDT) ───────────────────────────────┐
│    Price  $0.998835    Mkt Cap $79,185,886,623       │
│   1h  -0.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.8% │ ▇                     ││
│  7d  -1.0% │ █      ▂      ▄         ││
│          │▅█▆ ▃▃▄▁▃▆▂▅▆█▇▁ ▃ ▃▂▄▄▃▁█ ▂ ▃ ▂▁▁▂ ▁ ▃▁▁ ││
│            │███▆████████████▆█▇▆███████▆█▆▆█▆████▇█▇███▇││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── BNB (BNB) ─────────────────────────────────┐
│   Price  $327.18     Mkt Cap $51,717,120,528       │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.4% │▅▇▆▅▁▄▄▅▅ ▁ ▃▆▄ ▃▃             ││
│  7d  -1.8% │█████████▇█▄▇███▇██             ││
│        │███████████████████▄▆  ▂▂▇▆▇▆▃      ▃││
│         │█████████████████████▄▅▄███████▆▆▃▄▇▇▇▇▇▆▇▇█││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── USD Coin (USDC) ──────────────────────────────┐
│   Price  $1       Mkt Cap $33,955,426,137       │
│   1h  -0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.1% │   ▅        ▁  ▅     ▃ ▆▂▆ ││
│  7d  -0.1% │▂ ▁▁█ ▂▇ ▁▁▂▄▁  ▃█▅▇▆▁█ ▄ ▁▇▅▅ ▄█▆▅███▇││
│        │█▄▇███▇▇██▆█████▄▁▄▄███████▅█▃▄████ ████████││
│         │███████████████████████████████████▃████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── XRP (XRP) ─────────────────────────────────┐
│ Price  $0.452387    Mkt Cap $23,107,692,449       │
│  1h  -1.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.1% │        ▇ ▁             ││
│  7d  20.2% │       ▄█▇█▅▂▁  ▂▃▅▂▃▁▁   ▃▃▇▆▅▃▅▇││
│        │       ▅███████▄▄▄███████▅▅▄▄▆████████││
│        │▄▅▄▄▃▂▁▁ ▁▂▃███████████████████████████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Cardano (ADA) ───────────────────────────────┐
│        Price  $0.359294    Mkt Cap $12,645,666,526       │
│       1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h  -0.6% │         ▇▁▂▂   ▄         ││
│       7d   6.0% │        ▆▆████  ▇▇█▅▆▅▄▁▁ ▁ ▁    ││
│            │ ▁▁▁     ▅██████▅▇▆█████████▇█▇█▇▇▇▃▄▆▆││
│             │▆███▄▆▆▃ ▁▃▂▃▇██████████████████████████████││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Dogecoin (DOGE) ──────────────────────────────┐
│    Price  $0.075089    Mkt Cap $10,449,562,733       │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.5% │        ▂  ▄  ▄▇▂▄▂▁       ││
│  7d   2.3% │ ▅▅▂      █▅▆▅ █  ▃██████▁▁ ▁▃▂▁▁▂  ││
│        │▆███▇▇▆▃   ▃▇████▇█▅▄▄█████████▆██████▄▅▇▇││
│         │████████▃▄▄▂▄███████████████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────── Lido Staked Ether (STETH) ─────────────────────────┐
│   Price  $1,774.24    Mkt Cap $10,448,999,828       │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.9% │ ▂▅     ▂      ▇▄▁▁▁       ││
│  7d   0.6% │▂██▂ ▄▁   █▅▇▆▆▃▇▇   █████▁      ▃││
│        │████▁██▅▄▃▁ ▅████████  ▂▁██████▄▃ ▂  ▂ ▄▁█││
│         │███████████▇█████████▄▄▇██████████▇█▇▇▇█▅███││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Polygon (MATIC) ──────────────────────────────┐
│   Price  $1.1      Mkt Cap $10,071,692,298       │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.2% │▂▇▄                     ││
│  7d  -6.2% │███▅▂▃▂   ▂▃ ▃ ▁            ││
│        │███████▆▄▄▁ ▃██▇▇█▆█▇ ▁▁▃▃▇▃▅▆▇▁      ││
│         │███████████▇█████████▇██████████▇▃▅▇▇▅▅▆ ▃▃▅││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Solana (SOL) ───────────────────────────────┐
│ Price  $20.94     Mkt Cap $8,081,500,870       │
│  1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.1% │   ▃▅▅   ▁▂               ││
│  7d  -1.8% │ ▂▂ ▄███▆▇▅▃▃██▅▃▄▃▄▆   ▃ ▁▁       ││
│        │▅██▇█████████████████▁▃▃▅▅█▇██▇▄▄      ││
│        │█████████████████████████████████▄▂▄▄▂▄▅ ▃▄▄││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Binance USD (BUSD) ────────────────────────────┐
│      Price  $1       Mkt Cap $8,013,589,452       │
│     1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -0.3% │           ▁   ▆        ││
│   7d  -0.3% │   ▁ ▃▄▁▂▂▁ ▁  ▁█ ▂▁ █   ▃▁ ▁▂▂ ▂▂ ▁││
│           │▆▇▅▃▅█▇▇██████▆█▆▇▇▇██▆██▆▇█▇▆▅▆▆██▇███▇██▇█││
│            │████████████████████████████████████████████││
│              └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Polkadot (DOT) ──────────────────────────────┐
│     Price  $6.07      Mkt Cap $7,400,255,108       │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h   0.4% │▁▇▅▃ ▁▁                   ││
│       7d  -4.4% │████▇██▅   ▃▄▃▅▃▂▂   ▆ ▃▃▃       ││
│           │████████▇▅▄▄▄▇███████ ▁▁▆▅█▇███▃▃      ││
│         │█████████████████████▆███████████▇▅▇▇▆▅▆▁▄▅▆││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Litecoin (LTC) ──────────────────────────────┐
│   Price  $93.45     Mkt Cap $6,811,769,569       │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.2% │             ▅▂▄▃▇▁ ▂▄▃▃▃▃ ▄▅▄││
│   7d  12.1% │           ▁▁▂▇██████▇▇██████▇███││
│         │▂▅▅▄▁▁        ▅██████████████████████││
│         │██████▇▆▄▄▁▁▄▆▇▇▅▆▄▄▅███████████████████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Shiba Inu (SHIB) ─────────────────────────────┐
│  Price  $0.00001064   Mkt Cap $6,284,210,276       │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.7% │ ▇▅▁                    ││
│  7d  -1.1% │▆███▂▄▁   ▁▄▇▆▇▃▄▇  ▁▅▁▃▂▁       ││
│        │███████▅ ▁ ▁████████ ▃▃▅██████▅▃ ▄▅▃▁▃▃  ││
│         │████████▅▇█▆█████████▇███████████▆██████▆▇▇▇││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── TRON (TRX) ────────────────────────────────┐
│   Price  $0.06455    Mkt Cap $5,885,903,943       │
│    1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   0.1% │▃▃▃▃▂▃▃▂▁▁▁ ▂▃▄▄▄▄▄▆▄   ▁        ││
│      7d  -2.7% │███████████▇█████████   ▄█▆▆▅▁▃▂▁▃▂▂▃▂▁▅▂▃││
│            │█████████████████████ ▄▅▅██████████████████││
│             │█████████████████████▄▆█████████████████████││
│              └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Avalanche (AVAX) ─────────────────────────────┐
│   Price  $17.21     Mkt Cap $5,611,723,716       │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.9% │▂▅▅▂ ▁       ▃   ▂         ││
│  7d   1.0% │████▁█▅▃   ▄▁▅▄▅▅█▇  ▂▄█▆▆▅▂▁      ││
│        │████████▄▁ ▄████████ ▁▃████████▆▅▄▄▃ ▁ ▄▆▆││
│         │██████████▆▅█████████▇███████████████▆█▆▆███││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── Dai (DAI) ─────────────────────────────────┐
│   Price  $0.996717    Mkt Cap $5,234,367,039       │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.6% │     ▃     ▇   ▁        ││
│  7d  -0.4% │ ▁  ▁ ▃▁█ ▁▅▂   █▇ ▆ ▁▁█   ▄▂ ▃▃ ▆▂▁▅││
│        │▄█▃ ▅█▄███▅███▁▅▃▄▂▇██▂█▇███▃▃▄▃▅▅██▆██▇████││
│         │███▇████████████████████████████████████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Uniswap (UNI) ───────────────────────────────┐
│   Price  $5.84      Mkt Cap $4,407,768,782       │
│   1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.4% │▂▅▆▄ ▂▁   ▃ ▁              ││
│  7d  -10.3% │████▅██▇▃▃▁ ▂█▆█▇▇▅▅▃   ▇▃▁▂▁       ││
│        │███████████▆█████████▄▄▆▇▇█████ ▁      ││
│         │███████████████████████████████▇█▆▅▅▄▄▃▂▁▁ ▂││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────── Wrapped Bitcoin (WBTC) ──────────────────────────┐
│    Price  $27,979     Mkt Cap $4,218,993,727       │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.6% │   ▁      ▆▇   ▆▂▁ ▁       ││
│  7d   3.3% │ ▂▆▃ ▆█▄▄▄▃ ▄▅▅▅▅▅▆██   ███▆█▃▃      ││
│        │ ███▁██████▆█████████ ▅▆▃███████▇▂▄▃▃▅▅▂▄▃▆││
│         │▃████████████████████▇▇█████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Chainlink (LINK) ─────────────────────────────┐
│     Price  $7.24      Mkt Cap $3,568,823,350       │
│   1h   0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h   1.3% │         ▁▂▆▅   ▃▂▃▁       ││
│      7d   4.0% │   ▂▄    ▃▅████  ▄▂████▆ ▁      ││
│           │ ▄▄▁▂▂██▄▃▃ ▇▇██████ ▂▄███████▆█▆▃▄▂  ▂▂▄││
│         │▇██████████▅▇████████▇███████████████▇▆▇▅███││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Cosmos Hub (ATOM) ─────────────────────────────┐
│    Price  $11.37     Mkt Cap $3,348,667,932       │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.0% │ ▇▅                     ││
│  7d  -7.4% │▅██▅▄▂▂▁   ▂               ││
│        │████████▄▂▂▂▂▅█▆▅▆▅▄▄ ▁▂▂▄▂▃▂▁       ││
│         │█████████████████████▄▅████████▆▅▂▃▄▃▂▃▄▁▃▃▄││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── LEO Token (LEO) ──────────────────────────────┐
│    Price  $3.46      Mkt Cap $3,234,249,783       │
│   1h   0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   2.0% │        ▃▂             ││
│  7d   2.4% │       ▇▅██        ▂ ▃   ││
│        │       ▇████      ▁ ▁▁█▇▇█   ▂││
│         │▁▂▁▁▁▂▃▃▁▂▄▂▅█████▃▃▄▃▂▂▄ ▁▂▄█▃▃██████▆▃▃▅▇█││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Toncoin (TON) ───────────────────────────────┐
│   Price  $2.09      Mkt Cap $3,077,895,096       │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.1% │▃▅▄▄▃▃▃▃▃▄▃▃▄▅▄▄▄▅▅▅▆▄▂           ││
│  7d  -13.7% │███████████████████████▇▆▇▂         ││
│        │███████████████████████████▃▃ ▂▃▂▁    ▁ ││
│         │█████████████████████████████▅████▆▇▇▇▇▇▇█▆▆││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Monero (XMR) ───────────────────────────────┐
│     Price  $163.45     Mkt Cap $2,966,033,827       │
│    1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   0.0% │               ▁▁  ▁▁ ▂▄▁▃▇▆││
│   7d   8.8% │▁▂              ██▄▅ ▇██▇██████││
│         │██▅▄▄▅▆▃▂▃▃▄▄▆▆ ▂▃ ▃▂ ▁▂▂▅▆▇████▇██████████││
│          │███████████████▇██▇██▃▅█████████████████████││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────── Ethereum Classic (ETC) ──────────────────────────┐
│       Price  $20.32     Mkt Cap $2,857,528,484       │
│      1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h  -1.2% │▁▇▅▅                    ││
│     7d  -2.9% │████▅▆▃   ▁▃▅▂▃   ▁▃▅ ▃▃▁       ││
│           │███████▇   █████▇▅▇ ▅▄███▇███▄▄▁▂▃▄▅▅▅ ▂▂▂││
│            │████████▅▅▄▃▅████████▅██████████████████▅███││
│              └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── OKB (OKB) ─────────────────────────────────┐
│ Price  $42.22     Mkt Cap $2,542,120,276       │
│  1h  -0.0% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.0% │▄▅▅▅ ▄▁                   ││
│  7d  -11.8% │████▇██▇▄▁▃▂▂▃▂▂ ▂ ▅ ▁▂▁▂▂         ││
│        │████████████████▇█▇▆█▇█████▇▇▇▆▆▄      ││
│        │█████████████████████████████████▅▄▄▄▃▄▄▁▂▁▂││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Stellar (XLM) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.09205    Mkt Cap $2,453,367,004       │
│      1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   0.7% │        ▇ ▁             ││
│   7d   7.4% │       ▃█▆█▆▂  ▃▁▃ ▁        ││
│          │       ▅██████▇▂▃▄███▇█▇▆▁▂  ▁▁▆▆▄▅▆▇││
│            │▂▄▅▄▄▄▅▅▁▂▃▂ ████████████████████▅▆▆████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Bitcoin Cash (BCH) ────────────────────────────┐
│   Price  $125.77     Mkt Cap $2,441,666,387       │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.2% │▃▆▅▅▆▄▇                   ││
│  7d  -4.6% │███████▇▂▄▃▁ ▄▇▇▅▆▄▅▆     ▁       ││
│        │████████████▄████████  ▃▄▆▁▃▄█▁      ││
│         │█████████████████████▄▆▅████████▆▁▂▄▅▃▇▇▃▄▄▅││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Filecoin (FIL) ──────────────────────────────┐
│   Price  $5.6      Mkt Cap $2,307,357,711       │
│   1h   0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.4% │ ▁▂▃▄▃▂                   ││
│  7d  -5.1% │▅██████▅▁  ▄▄▃ ▁    ▂▁▂▃▅       ││
│        │█████████▇▇▅▇███▇█▆▆▆ ▃▃▅▅█████▆▃ ▁    ││
│         │█████████████████████▆███████████▆▆█▆▆▆▆▁▄▆▆││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Aptos (APT) ────────────────────────────────┐
│   Price  $11.94     Mkt Cap $2,148,003,325       │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.8% │▁▇▅▃         ▂  ▁▃        ││
│  7d  -6.9% │████▆▅▅▂       █▂▃▃▇██▅▇▂▃      ││
│        │████████▄▄▂▁ ▅▅▃ ▁ ▁▂▅███████████▂▂▂▂    ││
│         │████████████▇███▇█▇██████████████████▆▅▆ ▂▃▃││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── TrueUSD (TUSD) ──────────────────────────────┐
│    Price  $0.998612    Mkt Cap $2,039,112,027       │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.7% │                      ││
│  7d  -0.7% │    ▂▂ ▂▁ ▁  ▁▂▆ ▁  ▇   ▁▂ ▁▁ ▁ ▁││
│        │▆▆▅▆▆▇▇▇██▇██▇▆█▅▆▅███▄█▆▆▄█▆▃▄▄▅██▆▅██▆█▇▆█││
│         │████████████████████████████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Lido DAO (LDO) ──────────────────────────────┐
│ Price  $2.23      Mkt Cap $1,930,354,440       │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   6.7% │▂▅▆▃ ▁    ▃               ││
│  7d  -10.2% │████▅█▅▄▂▁ ▁█▅▄▃▃▂▃▃▂▄▃▂▁▄▁        ││
│        │██████████▆▆████████████████▇▆▅       ││
│        │███████████████████████████████▇▆▆▅▆▄▂▃▂ ▃▅▇││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Hedera (HBAR) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.061624    Mkt Cap $1,859,607,318       │
│   1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.3% │▁▄▇▃                    ││
│  7d  -1.8% │████▁▇▆▅   ▂▁▇▄▄▂▅▂   ▂         ││
│        │████████▇▇▄ ▅████████▁ ▁▂▁█▆▆▄▅      ▅││
│         │███████████▇██████████▅████████▆▇▄▃▄▂▃▅▅▃▅▄█││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Quant (QNT) ────────────────────────────────┐
│ Price  $122.88     Mkt Cap $1,794,225,167       │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.5% │▃▅▅▅▅▅▆▅     ▁             ││
│  7d  -4.3% │████████▇▅  ▃▆▆▅█▆▄▂   ▂         ││
│        │██████████▅▅▅████████▁▁▂▅▄█▅▆▅▃▁      ││
│        │████████████████████████████████▇▄▄▅▁▂▄▄▂▄▃▂││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Cronos (CRO) ───────────────────────────────┐
│     Price  $0.069674    Mkt Cap $1,763,364,580       │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   1.0% │  ▄▅▅▅                  ││
│   7d  -2.1% │ ▂▂ ████▄▄                 ││
│         │▄██▇██████▁ ▁▄▅▅▅▆▅▄▄   ▁ ▁▁       ││
│         │███████████▇█████████▁▃▃▅▅█▇▇██▆▄▁▁▂▃▃▂▃▂▅▄▆││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── NEAR Protocol (NEAR) ───────────────────────────┐
│ Price  $1.97      Mkt Cap $1,706,342,236       │
│  1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.0% │▁▅▆▃                    ││
│  7d  -6.0% │████▃▆▄▂   ▃ ▃     ▂         ││
│        │████████▅▅▃▁▃█▆█▇▆▅▇▄  ▂▂█▇▆▅▃▁▅▂ ▁    ││
│        │█████████████████████▄▅▆██████████▆█▅▄▆▄▁▄▃▅││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Arbitrum (ARB) ──────────────────────────────┐
│    Price  $1.32      Mkt Cap $1,697,774,325       │
│  1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   5.2% │▇                      ││
│  7d   0.0% │█                      ││
│        │█                      ││
│        │█ ▁ ▁▁▁▁▁▁▁▁▂▂▂▁▁▁             ││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── VeChain (VET) ───────────────────────────────┐
│     Price  $0.02303675   Mkt Cap $1,674,262,452       │
│       1h  -0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h  -0.4% │ ▃▃▅▆▄▃                   ││
│       7d  -0.4% │▅██████▅▂▁  ▁▄▅▁▂    ▃▁▂▃▇▁      ││
│            │██████████▄ ▁█████▇▅▆ ▁▆▇██████▅ ▂▃▆▄▂▃ ▁▁▂││
│            │███████████▆█████████▆▇██████████▇██████▆███││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── ApeCoin (APE) ───────────────────────────────┐
│ Price  $4.14      Mkt Cap $1,530,447,718       │
│  1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.1% │▃▄▆                     ││
│  7d  -3.2% │███▇▁▆▃▂   ▃       ▁▂▂  ▅▂▁▂▁ ▁▁▁││
│        │████████▆▆▄▃▄█▅▇▅▆▃▄▄ ▁▃▄▃▇▇███▆▅ ▅█████▁███││
│        │█████████████████████▆███████████▇██████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Algorand (ALGO) ──────────────────────────────┐
│ Price  $0.210387    Mkt Cap $1,504,301,266       │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.8% │         ▇▂            ││
│  7d  -2.6% │ ▁▁      ▁ ▇██▃            ││
│        │▅██▆▇▄▄▂   ▂▃█▇████▁▁ ▃▅▆▃▅▄▄       ││
│        │████████▆▆▅▄▅██████████▇███████▆▆▄▅▅▆▄▅▅▁▂▄▄││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────── Internet Computer (ICP) ──────────────────────────┐
│        Price  $4.98      Mkt Cap $1,488,481,359       │
│        1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.1% │▁▇▆▂▃                    ││
│     7d  -6.9% │█████▆▆▃   ▁▁▃▁▃▁    ▁  ▁       ││
│        │████████▅▆▆▄▅██████▅▇ ▃▂▄▃█▆▇▆█▃▃      ││
│               │█████████████████████▇███████████▄▅▅▅▄▅▆▂▅▄▄││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Stacks (STX) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.996642    Mkt Cap $1,369,544,899       │
│   1h  -1.8% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   2.8% │ ▁ ▇▅▁   ▁               ││
│  7d  -13.9% │▂▅█▆▃███▃▆▆▇▆█▅▁ ▁▄▃▄▄▃▄▃▆▃▄▃▁ ▁      ││
│        │████████████████▇▇█████████████▇█ ▁    ││
│         │█████████████████████████████████▇▇█▆▃▃▆ ▂▃▄││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── EOS (EOS) ─────────────────────────────────┐
│       Price  $1.15      Mkt Cap $1,266,890,375       │
│      1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h  -0.6% │   ▃▄▃ ▁                 ││
│      7d   3.8% │ ▃▂▁▁███▆█▄▂▂▅▅▆▃▄▁     ▁ ▂ ▅▆▂▃▁    ││
│            │▄██████████████████▇▆ ▁▅▄▇▆█▇█▆█████▆▆▆ ▃▂▄││
│           │█████████████████████▁▃█████████████████▆███││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── The Graph (GRT) ──────────────────────────────┐
│   Price  $0.141241    Mkt Cap $1,259,826,941       │
│   1h  -1.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.3% │ ▄▃                     ││
│  7d  -9.4% │▆██▄ ▃▃▂   ▁     ▂ ▂▁        ││
│        │████▅███▅▆▅▂▄█▇▇▆▆▅▇▄ ▆█▇██▇▆▅▃▁      ││
│         │█████████████████████▅▆██████████▇▆▅▃▃▄▃ ▃▃▄││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Fantom (FTM) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.447846    Mkt Cap $1,254,798,265       │
│   1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.6% │ ▇▃ ▂                   ││
│  7d  -7.4% │▅██▅▃█▆▂   ▁▄▂ ▁ ▂▄  ▂▃▆▂▅▂▁       ││
│        │████████▅▂▂▁▅███▆█▅██▃▄▄███████▄▄▁▁▂    ││
│         │████████████████████████████████████▇▅▅▇ ▂▃▃││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── The Sandbox (SAND) ────────────────────────────┐
│ Price  $0.636679    Mkt Cap $1,160,470,265       │
│  1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.2% │ ▄▆▄▃▄▂▁   ▂               ││
│  7d  -5.6% │▇███████▂▂▂ ▃█▄▁▁ ▁   ▃         ││
│        │███████████▃▃█████▆▅█  ▄▄█▆▇▇▇▂▁      ││
│        │█████████████████████▄▅▆█████████▁▅▅▇▅▅▆ ▃▄▃││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── Decentraland (MANA) ────────────────────────────┐
│   Price  $0.593081    Mkt Cap $1,087,583,107       │
│   1h  -0.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.4% │ ▅▄▁                    ││
│  7d  -5.3% │▇███▁▆▄▂   ▁ ▁              ││
│        │████████▃▄▃▁▂█▅█▄▅▄▄▄  ▂▁▆▄▄▅▄       ││
│         │█████████████████████▁▂▅███████▇▇▄▄▅▅▄▅▅▁▄▄▅││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── MultiversX (EGLD) ─────────────────────────────┐
│   Price  $42.85     Mkt Cap $1,082,289,523       │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.4% │                      ││
│  7d  -1.3% │   ▂▄▇▅▅                 ││
│        │▂▄▅▃ █████▁▃ ▅▅▄▁▄▁    ▃▁▁▂▃       ││
│         │████▇███████▇██████▇▇▄▄▆▇▆█████▇▇▅▅▆▅▄▅▄▃▅▅▆││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Tezos (XTZ) ────────────────────────────────┐
│       Price  $1.14      Mkt Cap $1,057,927,003       │
│    1h  -0.8% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h   1.0% │▃▄▅▆▁▄▃                   ││
│      7d  -4.6% │███████▆▃▁  ▂ ▂ ▁             ││
│            │██████████▅▄▆█▅█▇█▆▅▃  ▂▂▇▅▄▅▄▁▁      ││
│             │█████████████████████▃▇▇█████████▆▇▇▅▄▅▄▂▅▅▆││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Aave (AAVE) ────────────────────────────────┐
│    Price  $73.1      Mkt Cap $1,048,075,600       │
│   1h  -0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.6% │ ▇▅▄▂▁▁                   ││
│  7d  -6.4% │▇██████▆▃▃▂ ▁▆▇▆▇▇▆▄▅  ▃▄▇▁▃▂▂       ││
│        │███████████▇█████████▂▅▅███████▃▄      ││
│         │█████████████████████████████████▇▇▇▆▄▄▅▁▂▃▄││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Frax (FRAX) ────────────────────────────────┐
│ Price  $0.999023    Mkt Cap $1,044,199,512       │
│  1h  -0.2% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.4% │  ▂▂                 ▇▂▃ ││
│  7d  -0.4% │▃ ▁▄██▃ ▅▅▆▃▁▁▃▂▁ ▂▄▆▆▆▅▁▆   ▁▄▅▅▆▅▄▃███▇││
│        │█▇█████▇█████████▆▇████████▄▇▆▂▄████████████││
│        │████████████████████████████████████████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────── Theta Network (THETA) ───────────────────────────┐
│        Price  $1.02      Mkt Cap $1,024,318,279       │
│      1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h   0.6% │▄▇▆▃▄▂▂                   ││
│      7d  -1.9% │███████▆   ▃▆▄▃▂ ▁   ▄▃▅▄▂       ││
│            │████████▆▇▃▁▅█████▇▅█  ▅▆█████▃▃ ▃▄▂ ▂▃ ▂▂▃││
│            │█████████████████████▃▇▇█████████▇███▇██▆███││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Flow (FLOW) ────────────────────────────────┐
│   Price  $0.976892    Mkt Cap $1,015,024,677       │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.5% │ ▃▄▁ ▁▁  ▆▄                ││
│  7d  -7.0% │▅███▅██▄ ▁██▂▆▇▅▃▄▁             ││
│        │████████▇██████████▇▇  ▃▃▆▄▅▄▄▁▁      ││
│         │█████████████████████▆▇▆█████████▅▅▆▆▃▅▄▁▃▃▄││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── ImmutableX (IMX) ─────────────────────────────┐
│   Price  $1.11      Mkt Cap $1,014,342,121       │
│   1h  -1.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.4% │▄▅▇▅▄▂▁▁▃                  ││
│  7d  -25.4% │█████████  ▂▁   ▁            ││
│        │█████████▆▆▆▆██▆▅▅▃▅█▅▁▂▃▃▃▂▂▂▂       ││
│         │███████████████████████████████▇▇▅▃▃▃▂▂▂ ▁▃▃││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── Axie Infinity (AXS) ────────────────────────────┐
│      Price  $8.44      Mkt Cap $979,779,486        │
│     1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -0.0% │▃▇▅▃▂▃▃                   ││
│  7d  -3.9% │███████▇▁▁  ▃▃▃              ││
│         │██████████▇▃▃███▇▇▆▃▅  ▂▂▆▄▆▄▃  ▁▁    ││
│           │█████████████████████▂▅▄███████▆▆▁▄██▄▅▅▁▃▄▆││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── NEO (NEO) ─────────────────────────────────┐
│        Price  $12.28     Mkt Cap $869,921,456        │
│     1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│    24h   0.1% │  ▃▃▂▁            ▇       ││
│    7d   3.0% │▅▅▅████▃▁▁▂  ▁       ▂▆█▇▆      ││
│          │███████████▅▄▇█▆▄▄▂▁▃ ▅▂▄▇▇▄█████▆▇▄▃▃▃▄▁▃▂▂││
│            │█████████████████████▃██████████████████████││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── KuCoin (KCS) ───────────────────────────────┐
│    Price  $8.75      Mkt Cap $850,808,978        │
│   1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -0.6% │ ▅▅▁ ▅▆▄▄▂▂▁▂▅▃▂▁▁▁             ││
│      7d  -5.6% │▆███▃██████████████▇▆   ▃         ││
│          │█████████████████████▃▃▅▆▄█▇▅▃▂▁      ││
│         │████████████████████████████████▆▆▄▅▄▃▃▂▁▁ ▂││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Rocket Pool (RPL) ─────────────────────────────┐
│   Price  $42.06     Mkt Cap $811,321,511        │
│   1h   1.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   9.9% │▁▆▄▂                    ││
│  7d  -0.8% │████▅▇▅▃▁  ▄               ▂││
│        │█████████▇▆▄▅█▇▆▅▅▃▃▄   ▄▄▃▂▂      ▁█││
│         │█████████████████████▃▄▆▅▅█████▇▆▃▁▁ ▂▄▃▅██││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────── Synthetix Network (SNX) ──────────────────────────┐
│   Price  $2.47      Mkt Cap $783,608,869        │
│   1h  -0.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.7% │  ▄ ▂▄▅▃                 ││
│  7d  -14.4% │▄▆▆▅█▅████▆▆▃▆▅▄ ▁ ▁            ││
│        │████████████████▇█▆█▇▄▃▃▄▅▅▂▄▄▄       ││
│         │███████████████████████████████▆▇▄▄▅▄▃▃▃ ▁▁││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Pax Dollar (USDP) ─────────────────────────────┐
│   Price  $0.999921    Mkt Cap $772,718,833        │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.5% │              ▇        ││
│  7d  -0.5% │   ▁ ▃▇▆▂▂▂▁▁▂ ▂▂▃▆▁▃▃▅▁█▁▁ ▁▁▄▁▂▄▃▃▂▄▂▂▂││
│        │▆▆▆▃▆█▇█████████▆▆████████████▇█████████████││
│         │████████████████████████████████████████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── BitDAO (BIT) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.52597    Mkt Cap $756,818,783        │
│   1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.8% │▂▃▄▄ ▁▁    ▆▆▆▇▃▂▃            ││
│  7d  -5.0% │████▄██▃▆▂  ▃███████▄  ▄         ││
│        │██████████▆▅▆█████████▂▁▇▅█▅▄▄▆▁      ▁││
│         │████████████████████████████████▆▄ ▃▂▂▁▂▁▂▄█││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────── Terra Luna Classic (LUNC) ─────────────────────────┐
│    Price  $0.00012483   Mkt Cap $738,969,654        │
│    1h  -1.0% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h   1.1% │▃▆▇▆                    ││
│     7d  -5.6% │████▃▄▃▁     ▁             ││
│        │████████▆▆▂▂ ▃▅▆▇█▆▃▃  ▂▃▁ ▁▁▁     ▁▃▃▁││
│         │████████████▆████████▅▇▆███▇███▄▄▂▁▂▂▃▂▃████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── WhiteBIT Token (WBT) ───────────────────────────┐
│   Price  $5.1      Mkt Cap $733,514,430        │
│   1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.3% │                 ▆▆▄▁▁▁▂▁ ││
│  7d   0.1% │▅▅▅▅▅▄▄▃      ▂   ▃▁   ████████▇▆││
│        │████████▃      █▂  ▄██▅▃▄▇▆██████████││
│         │█████████▃▂▂▄▆▄▅▂▂▂▁██▄▄▄▂██████████████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Curve DAO (CRV) ──────────────────────────────┐
│   Price  $0.94061    Mkt Cap $727,857,177        │
│   1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.8% │▁▆▄                     ││
│  7d  -5.2% │███▆ ▃▂▂   ▄ ▂▂▃ ▁▁            ││
│        │████▇███▆▆▄▃▃█▇███▇██ ▁▃▃▇▄▃▃▃       ││
│           │█████████████████████▆▇████████▇▃▁ ▂▂▅▄▁▄▄▅││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Optimism (OP) ───────────────────────────────┐
│   Price  $2.28      Mkt Cap $723,475,691        │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   0.6% │▂▅▅▄▂▁    ▁▁               ││
│  7d  -13.0% │██████▇▅▁▂▁ ▁██▇▅▅▄▅▆▁▂▁▂▂▄         ││
│        │███████████▇███████████████▆▇▆▅       ││
│         │███████████████████████████████▇▆▃▄▅▄▄▄▄ ▂▃▃││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── USDD (USDD) ────────────────────────────────┐
│ Price  $0.993437    Mkt Cap $719,904,956        │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.2% │ ▁▁ ▁▃▁▁▄▄▂▅▃▄▃▁              ││
│  7d  -0.9% │▆██▇████████████▅▇▅▇▄▂  ▂  ▁   ▁  ▁  ││
│        │██████████████████████▆▅▅█ ▆▄█▂▂ ▂▆▃█▇▆▄█▇▆▅││
│        │██████████████████████████▇█████▇███████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── Mina Protocol (MINA) ───────────────────────────┐
│ Price  $0.813013    Mkt Cap $715,088,348        │
│  1h  -0.8% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.6% │ ▂▂ ▁            ▅▇       ││
│  7d  -4.5% │▃██▅█▃▂▁          ▇██▄▃      ││
│        │████████▂  ▆▅▃▄▆▄▁▄  ▂▂▅▆█████▃▃▅▃▁▁▂  ││
│        │█████████▇▆▅▃████████▃▆▇████████████████▂▆▆▆││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── Gate (GT) ─────────────────────────────────┐
│    Price  $5.09      Mkt Cap $715,062,618        │
│   1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h  -1.2% │ ▃▄▃ ▁                   ││
│     7d  -6.1% │▇███▄█▆▆▇▅▇▂ ▅▅▅▃▂▂ ▁   ▄▃▄▃       ││
│            │████████████▇██████▄█▂▃▃▅▅████▅▂▄▂▂     ││
│         │███████████████████████████████████▅▇▆▅▅▄▁▁▃││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Conflux (CFX) ───────────────────────────────┐
│        Price  $0.337433    Mkt Cap $714,317,729        │
│       1h  -1.8% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h   2.8% │ ▄▇▁▅▃▁   ▁               ││
│      7d  -10.8% │ ▄██████▃▄▂▁▂█▇▂▂▂▃▂▄            ││
│            │▅████████████████████▄▇▆▆▅▄▃▅▃▃       ││
│             │███████████████████████████████▆▅▄▃▅▃▂▂▃ ▁▂▅││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Klaytn (KLAY) ───────────────────────────────┐
│     Price  $0.230421    Mkt Cap $710,938,749        │
│     1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   0.5% │▃▄▇▄▁                    ││
│   7d  -3.1% │█████▅▅▄   ▁▃▃▃▃▂   ▂ ▁        ││
│         │████████▂▃▁▂▃▇██████▃ ▃▄▃█▄█▇▇ ▃ ▁▂▂▁ ▁ ▁▃▄││
│          │█████████████████████▁▄████████▇█▆████▇█▆███││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Bitcoin SV (BSV) ─────────────────────────────┐
│      Price  $36.7      Mkt Cap $708,347,428        │
│    1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -2.0% │         ▇▁            ││
│   7d  -1.2% │ ▃▄▂     ▁▄ ██▄  ▁▇▁▄▃▁    ▂   ││
│         │▇███▅▇▄▄   ▂██▆▇███  ▃██████▂▄▃▂▃ ▁█▇▃▅▃▆││
│          │████████▆▆▆▆▇████████▂▄▆████████████▇███████││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── PancakeSwap (CAKE) ────────────────────────────┐
│    Price  $3.76      Mkt Cap $695,970,879        │
│     1h   0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│    24h   0.7% │▄▅▆▂ ▄▅▂▁  ▁▆▃▂ ▃▁             ││
│  7d  -1.6% │████▄████▇▇▃████▄██▄▂   ▂         ││
│        │█████████████████████▃ ▃▅▃█▅▆▃▁      ▂││
│        │██████████████████████▆████████▅▆▃▄▅▅▆▆▅▅▆▆█││
│         └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Dash (DASH) ────────────────────────────────┐
│    Price  $59.71     Mkt Cap $671,740,151        │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -1.2% │             ▁▅▁▄▅▇       ││
│  7d   6.7% │             ██████▅▅▃▅▆▄▁▁▁ ▁ ││
│        │ ▂▁▂▃ ▂   ▂▂▄▁▃▁  ▅ ▂███████████████▃▇█▆││
│         │▇████▇▇█▆▅▄▃▄██████▆▆▆█▇████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Chiliz (CHZ) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.120694    Mkt Cap $647,083,768        │
│   1h  -0.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.0% │ ▁      ▁▁▂ ▁  ▁ ▇▂        ││
│  7d   1.4% │▁▅█▇ ▇▆▄   ▂▄███▇▇█ ▃█▆██▆▅▃       ││
│        │████▅███▆▂▃ ▂████████▁▂████████▃▂▆▁▆▅▅▆▆ ▄▅▇││
│         │███████████▅████████████████████████████▇███││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Maker (MKR) ────────────────────────────────┐
│        Price  $675.15     Mkt Cap $613,363,737        │
│         1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h   0.3% │▁▃ ▇ ▁           ▁       ││
│   7d  -1.8% │██▇▃█▆▆█   ▃▁ ▁    ▂  ▇█       ││
│           │████████▆▅▂ ▁▆██▇█▅▃▆ ▄▄▇█▇▃▅██▄▃ ▅▃ ▁▃ ▁▁││
│               │███████████▆█████████▆███████████▆▇██▇██▄▇██││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── GMX (GMX) ─────────────────────────────────┐
│        Price  $70.15     Mkt Cap $604,589,863        │
│        1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│       24h  -0.5% │ ▃▄▁ ▂▅▂▂▁  ▇▄▂ ▁             ││
│     7d  -11.6% │▆███▅█████▅▃▆███▇█▇▄▅▁▂▂▂ ▂         ││
│          │█████████████████████████▇█▇▄▃▁       ││
│          │███████████████████████████████▅▆▄▃▃▃▂▃▂▁▂▁▃││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── eCash (XEC) ────────────────────────────────┐
│   Price  $0.00003098   Mkt Cap $601,964,797        │
│   1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.3% │  ▅ ▅▂▁                  ││
│  7d  -1.9% │▄▅▆█▄███▆▅▁ ▅ ▃     ▁▆▅▃▁       ││
│        │███████████▄▅█▆█▆▆▄▅▅ ▁▃█████▆▃▁ ▁    ││
│         │█████████████████████▃▅██████████▅▃█▇▆▇▇▄▆▆▇││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────── Huobi (HT) ────────────────────────────────┐
│       Price  $3.67      Mkt Cap $596,988,801        │
│        1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│      24h  -0.4% │▄▅▅▄▁▂▄▄▄▄▄▃▇▆▅▅▄▄▄▄▂            ││
│     7d  -9.6% │█████████████████████            ││
│           │█████████████████████▆▂▄▃▄▅▄▃  ▆▄▃▃▃▄▄▄▃▄▄▄││
│           │█████████████████████████████▂▆▅████████████││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── BitTorrent (BTT) ─────────────────────────────┐
│   Price  $0.0000006165  Mkt Cap $594,114,808        │
│     1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -0.5% │▃▅▄▄ ▄▃                   ││
│     7d  -6.4% │████▇██▇▆▄                 ││
│           │██████████▁  ▁▂▁▂▂▃▅  ▁ ▂▁▃▂▁       ││
│         │███████████▁ ▅███████▃▄▇█▇█████▄▅▁▄▃▄▁▄▄▃▃▃▆││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── IOTA (MIOTA) ───────────────────────────────┐
│       Price  $0.213166    Mkt Cap $592,645,300        │
│    1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h   3.0% │▂▆▆▄ ▂▂▂    ▁              ││
│   7d  -2.9% │████▆███▄▃▂ ▅▆█▃▅▃▃   ▃▃▃▃▂       ││
│           │███████████▇▇███████▇ ▂▄▅▄█████▂▅▂▂▃▃   ▂▆││
│            │█████████████████████▇███████████████▅▆▇▄▅██││
│            └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Bitget Token (BGB) ────────────────────────────┐
│ Price  $0.407012    Mkt Cap $572,003,369        │
│  1h   0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   2.5% │         ▆▇     ▁       ││
│  7d   3.6% │         ██▄▁ ▁▅▆▃▃▁█▆▁  ▂ ▂▁▂▁▁▂││
│        │▂▄▅▁ ▁ ▁▁ ▁▁▂▃▁▆▅████▆█████████▆▆▂█▇▅██████││
│        │████▆█▇▇██▇█████████████████████████████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Frax Share (FXS) ─────────────────────────────┐
│ Price  $7.98      Mkt Cap $569,314,457        │
│  1h   0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.9% │▂▇▆▄▃                    ││
│  7d  -7.8% │█████▇▅▂   ▅ ▇▇▃   ▂ ▁▁       ││
│        │████████▄▄▃▃ ▆█▆▅███▆ ▃ ▃▃█▅██▅  ▁    ││
│        │████████████▆████████▄█▇███████▇▆▆▆█▆▃▃▅ ▃▄▄││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── XDC Network (XDC) ─────────────────────────────┐
│   Price  $0.04040862   Mkt Cap $556,969,694        │
│   1h   0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   4.4% │     ▃▄▅▇               ││
│  7d  16.8% │     ▂████▃▂▂▃▅▃▂  ▁▁▁      ▁ ▁▃▂││
│        │    ▂████████████▆▆▆███▆▃▂▅▃▃▃▃▂▄▅▆█▇███││
│         │▂ ▁ ▁▁▂▄████████████████████████████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────── SingularityNET (AGIX) ───────────────────────────┐
│ Price  $0.448127    Mkt Cap $544,879,317        │
│  1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -2.5% │ ▄▅▄ ▁                   ││
│  7d  -11.6% │▆███▃█▄▃   ▂  ▂▄▄▇▅▃▄▅▂▆▄▃ ▁▄▆▁     ││
│        │████████▅▂▂▂▆█▆▆▄████████████▇████▇▆▄▂▁   ││
│        │███████████████████████████████████████▆▁▃▃▄││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── cETH (CETH) ────────────────────────────────┐
│ Price  $36.17     Mkt Cap $539,484,664        │
│  1h   0.0% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   2.0% │ ▂      ▁      ▆▁▁▂▁       ││
│  7d   1.3% │▂█▇▃ ▃ ▁   ▅█▄▃▅▃▅▇   █████▂      ││
│        │████▄█▇█▂▂▂ ▄████████ ▁▂▁██████▇▄▁▂ ▂▁ ▁▁▇││
│        │███████████▆█████████ ▅█████████████▇▇██▅███││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── Edgecoin (EDGT) ──────────────────────────────┐
│      Price  $1.01      Mkt Cap $527,356,280        │
│      1h   0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h  -0.1% │ ▄▇▁▆▁▃▃▅▄▁▄ ▁   ▂▂▂▄▄▂▅▁▁  ▂ ▁▁ ▃▃▁▁▁││
│       7d  -0.4% │▅▇███████████▇█▇▅▇▆▆█████████▄▄▃▇█▇██▅▇█████││
│           │████████████████████████████████████████████││
│             │████████████████████████████████████████████││
│              └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────── PAX Gold (PAXG) ──────────────────────────────┐
│ Price  $1,997.9    Mkt Cap $509,738,329        │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.4% │   ▅▂          ▁▁  ▃ ▁ ▄▂ ▃▄▂ ││
│  7d   1.3% │   ██▆▂▅▆▅ ▁    ▂▅▂▃▇██▅▅▅█▆▃█▆██▇███▇││
│        │▅▅▆▇▇███████▆█▅   ▇██████████████████████││
│        │███████████████▄▂▁▂▃▇███████████████████████││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────── Tokenize Xchange (TKX) ──────────────────────────┐
│ Price  $6.3      Mkt Cap $506,363,416        │
│  1h  -0.4% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.2% │ ▂        ▄▄   ▇▄▃▃       ││
│  7d  -1.4% │▆▇█▅ ▃▃▁ ▁  ▂ ▂▅▆▅██   ████▇▁▁      ││
│        │████▆███▇█▇▅▅█▇██████▆▅▄▅▃███████▅     ▅││
│        │██████████████████████████████████▄▅▅▅▆▆▂▄▆█││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Trust Wallet (TWT) ────────────────────────────┐
│     Price  $1.19      Mkt Cap $496,673,528        │
│   1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│       24h  -1.7% │▁▄▆▅ ▁                   ││
│       7d  -3.2% │████▆▇█▅▁   ▄▄▆             ││
│            │█████████▇▇▄▅▇▇███▅▅▃ ▁▂▃▁▆▃▃▂▂ ▁ ▂▁▅▄▄▁  ││
│          │█████████████████████▇█████████▆█▆▆██████▆▆▇││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────── Tether Gold (XAUT) ────────────────────────────┐
│    Price  $1,986.8    Mkt Cap $488,114,174        │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.1% │   ▁▁                   ││
│  7d   0.3% │ ▃▃▄██▄▂▃   ▃  ▂   ▁▅▆▅▅▆▄▂  ▁▁▃▂▂▂││
│          │▅▆████████▄▅▄▃ █▅▅▇█▇▃▃▁▄████████▇▇▇▇██████││
│            │██████████████▆▁████████████████████████████││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────── Mask Network (MASK) ────────────────────────────┐
│ Price  $6.06      Mkt Cap $464,080,536        │
│  1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   8.3% │               ▄▅▁      ││
│  7d   1.2% │▄▆▇▅ ▅▃▄         ▆▅▇███▇▃▃    ▃ ││
│        │████▅███▇▇▄▃▁▄ ▁    ▂▁▂█████████▆▅▄▄▂ ▆█▇││
│        │██████████████▆█▃▃▂▃▆▁▄█████████████████▇███││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Loopring (LRC) ──────────────────────────────┐
│        Price  $0.362621    Mkt Cap $453,878,027        │
│         1h  -1.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│        24h   5.6% │   ▁            ▁       ││
│      7d   4.0% │ ▃▆▅▅█▇▄   ▅ ▂ ▁    ▄▃▆█▆▁     ▁▇││
│            │▆███████▆▄▂▁▄█▇█▇█▅▆▅ ▁▃▆██████▇▃▃▃  ▄▃▆██││
│              │█████████████████████▄▄█████████████▆▆▇█████││
│               └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Render (RNDR) ───────────────────────────────┐
│   Price  $1.23      Mkt Cap $451,520,907        │
│   1h   0.6% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   4.5% │ ▄▇▂                    ││
│  7d  -15.8% │▅███▄▅▅▃ ▁  ▁   ▃▄▄▁ ▂▁         ││
│        │████████▇█▆▄▅█▇▅▄▄▆████▇▇██▅▅▅▅▂      ││
│         │████████████████████████████████▇▅▅▅▄▃▂▂ ▁▂▃││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Zilliqa (ZIL) ───────────────────────────────┐
│     Price  $0.02752262   Mkt Cap $448,724,224        │
│     1h  -0.7% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│     24h   0.0% │ ▄▇▃▄▁▂                   ││
│     7d  -3.4% │▆██████▅▁▁  ▁▅▆▃▃▂▁▁   ▄▂▅▂       ││
│            │██████████▄▄▃████████ ▁▅▇████▇▃▃   ▁  ││
│           │█████████████████████▅▇██████████▆▆▇▆▅▇█▂▅▇▆││
│             └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── Osmosis (OSMO) ──────────────────────────────┐
│       Price  $0.80992    Mkt Cap $447,582,547        │
│     1h   0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│    24h   1.9% │▁▇▅                     ││
│     7d  -5.6% │███▇▄▃▄▂   ▂▁              ││
│           │████████▅▄▃▃▃▆██▇▇▅▆▅  ▁ ▃▁▁▂       ││
│           │█████████████████████▃▅▆█▇████▇▇▅▂▁▃▂▂▂▃▁▄▄▆││
│              └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── cUSDC (CUSDC) ───────────────────────────────┐
│   Price  $0.02279024   Mkt Cap $439,337,693        │
│   1h  -0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h  -0.0% │     ▁     ▄▂  ▁    ▃ ▁ ▁ ▆▂▇▃││
│  7d  -0.2% │▃ ▂▄▄▂▇▅█▁▂▄▂▅▁  ▃██▆▇▅█▁ ▂▁▁▃▂▆█▆█▇█▆████││
│        │█▆▄█████████████▃▇▇████████ ████████████████││
│         │███████████████████████████▆████████████████││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Flare (FLR) ────────────────────────────────┐
│    Price  $0.03585809   Mkt Cap $439,060,743        │
│   1h  -0.5% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│   24h  -2.0% │                 ▇ ▁ ▁  ││
│  7d  19.4% │                 █▁▄█▆▇█▄▆▆││
│         │                ▁▂▂██████████││
│         │▄▃▄▃▂▂▁▂▁▂ ▄▃▃▂▂▃▅▆▅▄▅▅▅▆▆▅▆▇▆█████████████││
│           └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────── Radix (XRD) ────────────────────────────────┐
│ Price  $0.04282776   Mkt Cap $433,207,875        │
│  1h   0.1% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   2.1% │             ▃▁        ││
│  7d   1.9% │  ▁           ██▇▄▁  ▂    ││
│        │ ▃▆█▄▆▅▄▂▁▁▁ ▁ ▁▁▁    █████▅▄▁▂█▃▄▅▂ ▁▁▂││
│        │▇███████████▇▇█▇███▇▆▁ ▂▅██████████████▇███││
│        └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────── 1inch (1INCH) ───────────────────────────────┐
│  Price  $0.514417    Mkt Cap $430,847,417        │
│   1h  -0.3% ┌─────────────── Last 7 days ────────────────┐│
│  24h   1.3% │▇▅▆▄                    ││
│  7d  -1.8% │████▄▇▄▄▁   ▄▂▂             ││
│        │█████████▇▄ ▂▇▆███▆▆▅   ▆▂▃▂▃       ││
│         │███████████▇█████████▄▅▄▆▆█████▅▆▅▄▄▃▂▃▃ ▄▄▆││
│          └────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Next
Use this command to get this page in your terminal:
curl "https://plaintextco.in/?term=true"

Get this page as utf8:
https://plaintextco.in/markets.txt

Data provided by CoinGecko.

About plaintextco.in
Make a donation